tuin en landschap
met natuur als inspiratiebron

carl vandenberghe tuin-en landschapsarch.

Start Omhoog fotoboek beroepsprofiel contact links levenslichtjes

 

basics

Rust duurzaamheid dynamisme Leven en beleven samenhang

In  een groene leefruimte  waarbij het tot rust kunnen komen van de menselijke geest een eerste basisvoorwaarde is  , zijn duurzaamheid en een  tijdloos karakter  belangrijke uitgangspunten  in de ontwerpfase.

Een echte tuin bezit en duurzaam karakter dat poogt aan te leunen bij de ziel van de opdrachtgever , een groen plek waar een zekere affiniteit mee kan gecreŽerd worden .

Duurzaamheid kan ook een belangrijke rol spelen op ethisch vlak .
Voor zover mogelijk en beschikbaar is het altijd interessant te opteren voor materialen met een ethisch verantwoorde achtergrond . Vooral wat houtconstructies en tuinmeubelen betreft ( vb.tropisch hardhout) betreft zijn er heel wat alternatieven die een zo klein mogelijke impact hebben op onze leefomgeving en dit zowel op mens , dier als plant .(zie ook : lokaal hout versus ingevoerde tropische e.a.  )

Duurzaamheid staat ook voor het op gang brengen of het benaderen van een zo goed mogelijk zelfregulerend systeem , net zoals we dit in de natuur ontdekken . Het spreekt voor zich dat hoe groter het project hoe eenvoudiger dit kan benaderd worden.  maar ook in kleine tuinen kunnen we onderdelen van de wonderlijke kringloop integreren . Dit is in feite , mits enige goodwill eenvoudig te realiseren en het leidt ontegensprekelijk tot een forse daling in  het onderhoud of beheer. denken we hierbij bvb. aan  : werk met werk maken , kringloop , symbiotische processen nastreven, natuurlijke vijanden van belagers aantrekken , enz.

opm.: Een volledig autonoom systeem verwezenlijken , waarbij een perfect natuurlijk evenwicht bereikt wordt is in onze regio's uiteraard een utopisme , maar het streven naar , en de resultaten die hieruit voortvloeien bieden ons niets dan praktische en vaak esthetische voordelen.

Rust duurzaamheid dynamisme Leven en beleven samenhang

 


E-mail : info@tuinarchitectuur.org
 

Start Omhoog fotoboek beroepsprofiel contact links levenslichtjes